Bestuur

Het bestuur van de Stichting Don Bosco Rijswijk is als volgt samengesteld:

dhr. RJM Konincks, voorzitter

mw. MHL Heijting-van Helvoort, secretaris

mw. LMH Boermans-Oostenbrink, lid

dhr. JC de Jong, penningmeester

Het bestuur wordt niet betaald voor haar activiteiten (onbezoldigd).