Overblijven bij Don Bosco

Een impressie van wat wij allemaal doen? Bekijk dan onze Mannequin Challenge!

Vanuit de Mariaschool bestaat de mogelijkheid om kinderen tussen de middag te laten overblijven. Het overblijven wordt geregeld door vakkrachten en vrijwilligers van het centrum Don Bosco.

 

De kleutergroepen blijven over op school, de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan onder begeleiding naar Don Bosco. Voor alle groepen worden regelmatig sport-, spel-, en knutselactiviteiten georganiseerd. Bij mooi weer eten en spelen we buiten, bij slecht weer zijn er binnen genoeg faciliteiten. Ouders en verzorgers die graag een keer willen komen kijken, kunnen contact opnemen met de coördinator.  Alle medewerkers en vrijwilligers van de Tussenschoolse Opvang worden regelmatig geschoold. Dit houdt in dat wij aan de kwaliteitsaspecten (verzorging, ruimte en spel, personeel, groepssamenstelling, communicatie) altijd optimaal blijven ontwikkelen.

 

Ook dit schooljaar kunt u kiezen om uw kind over te laten blijven met een verzorgde lunch. Alle kosten zijn per jaar verdeeld over vijf factuur momenten (september, november, januari, maart en mei). Voor vaste overblijvers dient u een overeenkomst aan te gaan voor de dagen waarop uw kind overblijft. Wanneer u het contract met wilt beëindigen, dan dient dat schriftelijk te gebeuren. De opzegtermijn is één maand. Ook is er de mogelijkheid om een ‘losse’ keer over te blijven. Daarvoor kunt u een strippenkaart (5x overblijven) à € 17,00 kopen.

 

De kosten voor de vaste overblijvers exclusief lunch, betaling kan alleen per automatische incasso.

Per Jaar Per 2 maanden (incassoperiode)
1 dag per week € 111,00 € 22,20
2 dagen per week € 222,00 € 44,40
3 dagen per week € 333,00 € 66,60
4 dagen per week € 444,00 € 88,80

 

De kosten voor de vaste overblijvers inclusief lunch, betaling kan alleen per automatische incasso.

Per Jaar Per 2 maanden (incassoperiode)
1 dag per week € 137 € 27,40
2 dagen per week € 274 € 54,80
3 dagen per week € 411 € 82,20
4 dagen per week € 548 € 109,60

 

Voor ouders, die meerdere kinderen laten overblijven geldt de volgende verdeling:

  • Voor het eerste kind betaalt een ouder 100% van het bovengenoemde bedrag;
  • Voor het tweede kind betaalt een ouder 75% van het bovengenoemde bedrag;
  • Voor het derde kind betaalt een ouder 50% van het bovengenoemde bedrag;
  • Voor het vierde kind betaalt een ouder 25% van het bovengenoemde bedrag. Voor vragen kunt u zich binnen kantooruren wenden tot

Don Bosco Rijswijk

Julialaantje 26

2283 TB Rijswijk

070 – 336 70 70

www.donboscorijswijk.nl

 

Spela Boznar, algemene en inhoudelijke informatie

06 – 21593907

spela@donboscorijswijk.nl

 

Joris Kulk, management en administratie

06 – 24252697

administratie@donboscorijswijk.nl