Bestuur

Het bestuur van de Stichting Don Bosco Rijswijk is als volgt samengesteld:

  • mw. LMH Boermans-Oostenbrink, voorzitter a.i.
  • mw. MHL Heijting-van Helvoort, secretaris
  • dhr. JC de Jong, penningmeester

Het bestuur wordt niet betaald voor haar activiteiten (onbezoldigd).