Wie zijn wij?

Don Bosco Rijswijk is een jeugdcentrum met gevestigde naam, dat sinds 1953 vanuit onze prachtige locatie in de landgoederenzone activiteiten uitvoert voor jeugd en jongeren in onze stad. Wij zijn een onafhankelijke stichting, inmiddels zelfstandig van de Salesianen, maar met dezelfde missie als onze inspirator Giovanni Bosco: een Italiaanse priester die zich ontfermde over kansarme jeugd. Met deze pedagogische visie bieden wij een breed scala aan buitenschoolse activiteiten voor hen die dat nodig hebben. Het doel is preventief werk verrichten voor elk kind. Zolang je een kind een luisterend oor biedt en een veilige plek om te spelen, ontdekken en ontspannen, hangt het kind niet buiten op straat en kan je hulp bieden als dat nodig blijkt.

Een tijdloze formule, gezien het feit dat jaarlijks 18.000 keer wordt deelgenomen aan de activiteiten die wij organiseren. Zowel jeugd in de basisschoolleeftijd als jongeren tot en met 17 jaar en (met name eenzame) volwassenen kunnen bij Don Bosco terecht. We bieden een kookclub, sportmiddagen, taalspelletjes, chillavonden, spelletjesinstuif en een dagprogramma in nagenoeg elke schoolvakantie. Met als hoogtepunt het Vakantiebos in de zomer, waar 200 kinderen per dag deelnemen aan sport-, spel-, creatieve- en culinaire activiteiten. Met projecten gericht op het helpen van een ander, het verbeteren van taalvaardigheden en het betrekken van mensen met een beperking bewijzen wij continu met de trends mee te gaan en in te spelen op de behoeften van de maatschappij.

In samenwerking met allerlei lokale partners bieden wij cursussen timmeren, tuinieren, bakken en yoga: alles om te zorgen dat de jeugd een onbezorgde tijd geniet. De gevolgen van de pandemie hebben de behoefte aan laagdrempelige activiteiten alleen maar groter gemaakt. Extra aandacht gaat uit naar het samenbrengen van kinderen met een verschillende achtergrond. De cliché uitspraak ‘iedereen is welkom’ nemen wij letterlijk: we zijn er óók voor hen die geen Nederlands spreken, voor hen met een beperking en hen met een moeilijke thuissituatie. Dit uit zich niet alleen in de variatie aan bezoekers, maar ook in het kleurrijke team van medewerkers en vrijwilligers. De aandacht voor elkaar is goed voor hen én voor de maatschappij: het maakt dat mensen opbloeien en ervaren dat ze meer kunnen dan ze denken.

Ons werk is mogelijk dankzij slechts 8 betaalde krachten en maar liefst 70 vrijwilligers uit binnen- en buitenland. Het mag duidelijk zijn: wij zijn trots op ons werk en laten dat graag aan iedereen zien.

Don Bosco’s manier van werken met jongeren staat bekend als het ‘preventief pedagogisch systeem’. Het is samen te vatten aan de hand van enkele sleutelbegrippen. Aanwezigheid is de kern ervan. Niet om jongeren te ‘controleren’ maar om ‘er te zijn’ en zo een relatie met hen op te bouwen.

Liefde is het bindende element in het systeem. Jongeren moeten voelen dat er ‘van binnenuit’ aandacht aan hen wordt besteed. Dialoog houdt in dat de werkwijze geen eenrichtingsverkeer is. Door het aangaan van een dialoog voelen jongeren zich serieus genomen en zijn ze meer gemotiveerd om verantwoordelijkheid – een vierde sleutelbegrip – te dragen voor zichzelf en voor anderen. Stimuleren houdt in dat jongeren ertoe komen hun eigen mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Don Bosco vond vertrouwen vanzelfsprekend. In plaats van jongeren te behandelen als onmondig en onzelfstandig, gaf hij hen zijn vertrouwen om tot ontplooiing te komen. Opgroeiende mensen hebben tenslotte ruimte nodig, letterlijk en figuurlijk: om te spelen, te experimenteren, maar ook om fouten te maken en deze weer te herstellen.

Een Don Bosco Werker handelt volgens de kenmerken van het pedagogisch beleid en de gedragscode. Lees hieronder meer.

Jaarbericht en Jaarrekening 2021

“Het bieden van een plek aan kwetsbare jeugd, waar zij kunnen ontmoeten, ontspannen, leren en beleven. En daar brengt geen pandemie verandering in”

Lees hier het jaarbericht 2021.

Lees hier de jaarrekening 2021.

 

Jaarbericht en Jaarrekening 2020

“Terugkijkend op 2020 was het een jaar vol verrassingen. We blijven positief!”

Lees hier het jaarbericht 2020.

Lees hier de jaarrekening 2020.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter Renko Schuil
Secretaris Kayleigh van den Berg
Penningmeester Sabrina van Beek
Bestuurslid Felix Brouwer
Bestuurslid Koen van Schie-Akdaĝ
Bestuurslid Karin Groenenboom – De Bruijn

Heb je een vraag voor het bestuur? Neem dan contact op via bestuur@donboscorijswijk.nl.

ANBI 

Stichting Don Bosco Rijswijk is sinds 2010 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij zijn daar trots op. Door deze status kan je een gift aan ons aftrekken van je belasting. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met onze penningmeester via bestuur@donboscorijswijk.nl.

Om deze status te kunnen behouden moeten wij voldoen aan de publicatieplicht.