Samenvatting

Don Bosco Rijswijk is een Multicultureel Jeugdcentrum met jeugd activiteiten, tussenschoolse opvang, en zalen verhuur, gericht op Rijswijk en Den Haag. Met instuifdagen tijdens de schoolvakanties, en het Vakantiebos in de grote schoolvakantie. Het centrum beschikt over veel faciliteiten binnen en buiten, waardoor het zeer geschikt is voor jeugd, groepen, en familiefeesten.

Werkwijze

Don Bosco’s manier van werken met jongeren staat bekend als het ‘preventief pedagogisch systeem’. Het is samen te vatten aan de hand van enkele sleutelbegrippen. Aanwezigheid is de kern ervan. Niet om jongeren te ‘controleren’ maar om ‘er te zijn’ en zo een relatie met hen op te bouwen.

Liefde is het bindende element in het systeem. Jongeren moeten voelen dat er ‘van binnenuit’ aandacht aan hen wordt besteed. Dialoog houdt in dat de werkwijze geen eenrichtingsverkeer is. Door het aangaan van een dialoog voelen jongeren zich serieus genomen en zijn ze meer gemotiveerd om verantwoordelijkheid – een vierde sleutelbegrip – te dragen voor zichzelf en voor anderen. Stimuleren houdt in dat jongeren ertoe komen hun eigen mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Don Bosco vond vertrouwen vanzelfsprekend. In plaats van jongeren te behandelen als onmondig en onzelfstandig, gaf hij hen zijn vertrouwen om tot ontplooiing te komen. Opgroeiende mensen hebben tenslotte ruimte nodig, letterlijk en figuurlijk: om te spelen, te experimenteren, maar ook om fouten te maken en deze weer te herstellen.

 

Lees hieronder meer over de gedragscode van een Don Bosco-werker.

pedagogisch handelen van een Don Bosco werker

gedragscode van een Don Bosco werker

Jaarbericht en Jaarrekening 2021

“Het bieden van een plek aan kwetsbare jeugd, waar zij kunnen ontmoeten, ontspannen, leren en beleven. En daar brengt geen pandemie verandering in”

Jaarbericht Don Bosco Rijswijk 2021

Jaarrekening Don Bosco Rijswijk 2021

 

Jaarbericht en Jaarrekening 2020

“Terugkijkend op 2020 was het een jaar vol verrassingen. We blijven positief!”

Jaarbericht Don Bosco Rijswijk 2020

Jaarrekening Don Bosco Rijswijk 2020

Stichting Don Bosco Rijswijk is sinds 2010 trots op haar ANBI status.