Met het nieuwe jaar breekt voor Don Bosco het nieuwe activiteitenseizoen aan. Een jaar waarin wij opnieuw de jeugd willen vermaken, opvangen en begeleiden. Graag presenteer ik u ons cursusaanbod, waar u als school tegen een vriendelijke prijs gebruik van kunt maken.

Don Bosco Rijswijk is bij u vast bekend als locatie; een landgoed met vele binnen- en buitenfaciliteiten. Met een vijftigtal jaren geschiedenis in sociaal cultureel werk zijn wij zeer gedreven in het ‘van de straat houden’ van de jeugd. Dit uit zich in vele activiteiten, voornamelijk buiten school.

Wij hebben als doelstelling het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van recreatie, creativiteit, vorming, educatie, emancipatie, dienstverlening, ondersteuning en informatie op basis van de behoeften van de inwoners/scholen van de gemeenten Den Haag, Rijswijk en omstreken.

 • Het Don Bosco centrum is multicultureel. Dat wil zeggen dat, ongeacht afkomst of etniciteit iedereen gelijk behandeld zal worden.
 • Onze werkwijze is preventief en beoogd door een thuisgevoel met zinnige activiteiten jeugd al spelenderwijs te laten leren en ervaren.
 • Er wordt vraaggericht gewerkt, wij sluiten in overleg graag aan op de projecten en wensen van school.
 • Er wordt uitgegaan van een verantwoordelijkheid en actieve betrokkenheid van elk individu, ondersteuning en begeleiding hierbij van groot belang.

Het Don Bosco centrum speelt met het huidige aanbod in op de doelstellingen die de gemeente Den Haag beoogt:

 • versterken van competenties die kinderen in staat stellen te leren.
 • bevorderen van culturele en maatschappelijke participatie.
 • vergroten van in houdelijke aansluiting tussen binnen en buitenschools leren.

In de tegenwoordige tijd, waarin brede scholen een belangrijke rol gaan spelen, hebben wij ons aanbod vernieuwd met een aantal cursussen die allen reeds succesvol op Don Bosco hebben plaatsgevonden en waaraan sommige scholen vorig seizoen in het kader van de verlengde schooldag hebben deelgenomen. Al onze docenten zijn ervaren in hun vak én in het werken met kinderen.

Hier volgt een korte impressie van ons dagelijks aanbod, voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht bij onderstaande contactpersoon.

EEN GREEP UIT HET AANBOD VOOR 2016-2017

 • Capoeira
 • Multiculti Koken
 • Gezonde traktaties maken
 • Creatief de wereld rond
 • Sieraden maken & Pimp je kleding
 • Judo
 • Engels
 • Knutsel Kanjers
 • Dans

Mogelijkheden qua tijdstip en locatie verschillen per cursus. Voor informatie en samenwerking.

Marlies Cuppen,
tel: 070 – 3367070
e-mail: marlies@donboscorijswijk.nl
website: www.donboscorijswijk.nl